Tiểu luận Phân tích những biến đổi hóa học, hóa sinh xảy ra trong nguyên liệu nông sản trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi đó

Số trang: 22
Loại file: doc
Lượt xem 2624
Lượt tải 313

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/03/2018 23:49

Mô tả :NHỮNG BIẾN ĐỔI HÓA SINH TRONG NÔNG SẢN  Các biến đổi trong nội tại nguyên liệu nông sản Trong nội tại của nguyên liệu rau quả có những sự biến đổi làm giảm chất lượng cũng như tính chất của bản thân nguyên liệu. Những biến đổi chính là biến đổi vật lý, hóa học, sinh học Ở đây, nhóm chúng em tập trung vào sự thay đổi thành phần hóa học và sự biến đổi hóa sinh là chính, có tác động lớn nhất đến với kết quả của việc bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch. Trong thời gian bảo quản, hầu hết các thành phần hóa học của rau quả đều bị biến đổi như vị ngọt, vị chua, mùi thơm, hợp chất khoáng do tham gia quá trình hô hấp hoặc do hoạt động của enzyme. Sự thay đổi này tùy thuộc vào từng loại rau quả khác nhau. Dưới đây là sự biến đổi của những thành phần hóa học chính trong rau quả:

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Phân tích những biến đổi hóa học, hóa sinh xảy ra trong nguyên liệu nông sản trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi đó