Tiểu luận Phòng chống bạo lực học đường ở trường THCS Lý Tự Trọng TP.Trà Vinh – tỉnh Trà Vinh

Số trang: 23
Loại file: doc
Lượt xem 1568
Lượt tải 182

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/03/2018 23:53

Mô tả :1. Lý do chọn đề tài 1.1 Cơ sở pháp lý Sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo của nước ta. Bối cảnh mới tạo cơ hội thuận lợi để giáo dục, đào tạo nước ta tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện để đổi mới căn bản, toàn diện. Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo, như: khoảng cách phát triển kinh tế, khoảng cách về giáo dục, đào tạo giữa nước ta và các nước ngày càng mở rộng; hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường làm nảy sinh những vấn đề mới, như nguy cơ xâm nhập của văn hóa và lối sống không lành mạnh làm xói mòn dần bản sắc văn hóa dân tộc, sự thâm nhập của các loại dịch vụ game online, trò chơi điện tử, phim ảnh đầy những pha bắn giết, phim kích động từ bên ngoài đã kích động đến tâm lý học sinh dẫn đến các em có những biểu hiện: sự hung bạo, hành xử theo kiểu xã hội đen hay có hành động sai lệch, khủng hoảng tâm lý.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Phòng chống bạo lực học đường ở trường THCS Lý Tự Trọng TP.Trà Vinh – tỉnh Trà Vinh