Tiểu luận Quá trình hình thành và phát triển của ngành khảo cổ học Việt Nam

Số trang: 98
Loại file: pdf
Lượt xem 219
Lượt tải 98

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:42

Mô tả :(Bản scan)Khảo cổ học là môn cơ sở của ngành lịch sử cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguồn gốc và sự tiến hóa văn hóa nhân loại qua các thời đại từ đá cũ đến giai đoạn hình thành nhà nước. Đặc thù của khoa học khảo cổ là phục dựng lại đời sống của con người trong quá khứ nghiên cứu sử liệu vật thật trong bối cảnh tự nhiên và văn hóa

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Quá trình hình thành và phát triển của ngành khảo cổ học Việt Nam