Tiểu luận Tài nguyên rừng, nạn phá rừng và hậu quả của nó

Số trang: 42
Loại file: pptx
Lượt xem 1834
Lượt tải 220

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:07

Mô tả :+ Tính đến hết ngày 31/12/2015, Việt Nam có diện tích 14.061.856 ha rừng trong đó rừng tự nhiên 10.175.519 ha và rừng trồng 3.886.337 ha. Phân theo cơ cấu loài cây thì diện tích cây lâm nghiệp 13.613.056 ha (độ che phủ 39,5 %), diện tích trồng cây lâu năm trồng trên đất lâm nghiệp 448.800 ha (độ che phủ 1,34 %).Diện tích rừng để tính độ che phủ toàn quốc 13.520.984 ha với độ che phủ là 40,84%.Về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với diện tích tự nhiên 198.864 ha thì diện tích có rừng 25.350ha trong đó rừng tự nhiên 14161ha và rừng trồng 11.189ha, đạt tỉ lệ che phủ 12,5%

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Tài nguyên rừng, nạn phá rừng và hậu quả của nó