Tiểu luận Thị trường chứng khoán tại Việt Nam

Số trang: 419
Loại file: doc
Lượt xem 506
Lượt tải 14

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:20

Mô tả :I/LỜI MỞ ĐẦU Hệ thống thị trường tài chính luôn được xem là trung tâm của nền kinh tế quốc dân. Nó được ví như một trái tim hoạt động không mệt mỏi để bơm vốn từ nơi dư thừa đến nơi thiếu, giúp các hoạt động kinh tế trong toàn xã hội diễn ra một cách suôn sẻ với hiệu suất cao nhất. Hệ thống thị trường tài chínhlà một cơ cấu hết sức phức tạp, bao gồm nhiều bộ phận cấu thành. Ở đây chúng ta chỉ điểm qua đôi nét về thị trường tài chính và sau đó sẽ đi sâu tìm hiểu một bộ phận không thể thiếu được của nó là thị trường chứnh khoán, đăc biệt là thị trường chứng khoán tập trung. II/MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nhằm nói lên tình hình của TTCK tại Viẹt Nam những năm gần đây và tổng quan về thị trường chứng khoán III/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Hai trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.HCM những năm 2003-2005 IV/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu, cụ thể : v Nghiên cứu cơ sở khoa học của hoạt động ĐTNN tại Việt Nam trong hai năm 2003 và 2004 v Sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, kết hợp với trừu tượng hoá để mô tả, đánh giá thực trạng của hoạt động ĐTNN tại Việt Nam trong hai năm qua, từ đó rút ra những kết luận khả quan .

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Thị trường chứng khoán tại Việt Nam