Tiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật MAP trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAP

Số trang: 27
Loại file: docx
Lượt xem 368
Lượt tải 30

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/03/2018 23:47

Mô tả :Lời mở đầu Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, bốn mùa quanh năm đều có nông sản thu hoạch. Nông sản hay rau quả là thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mọi người, cung cấp cho con người một lượng lớn chất dinh dưỡng. Ngoài việc được sử dụng trực tiếp, rau quả tươi còn được chế biến thành nhiều dạng sản phẩm khác nhau như: mức, rau quả đóng hộp, các loại nước trái cây, Vì vậy việc kéo dài thời gian bảo quản rau quả tươi cho đến lúc chế biến là rất cần thiết. Do đó, cần có kỹ thuật bảo quản, chế biến để nâng cao chất lượng nông sản. Việc nâng cao chất lượng của nông sản có ý nghĩa rất lớn, đảm bảo được chất lượng nông sản sau thu hoạch.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật MAP trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAP