Tiểu luận Tìm hiểu về Menthofuran

Số trang: 11
Loại file: docx
Lượt xem 1191
Lượt tải 148

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:07

Mô tả :Quá trình tự oxi hóa của menthofuran tỏa nhiệt mạnh, có thể gây cháy trong quá trình sản xuất. Hậu quả: sản phẩm tinh dầu bạc hà chứa nhiều menthofuran sẽ kém ổn định do tác dụng của các sản phẩm tự oxi hóa của nó. Sau sản xuất một thời gian, các chế phẩm này dễ bị biến màu thành màu xanh xám, ảnh hưởng đến giá trị thương mại. Do vậy, cần có biện pháp tách menthofuran ra khỏi khối tinh dầu. - Phản ứng dien-alder Phản ứng giữa menthofuran với maleimide tạo ra một sản phẩm kết tinh.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Tìm hiểu về Menthofuran