Đề tài Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu công nghiệp Bát Tràng

Số trang: 83
Loại file: pdf
Lượt xem 210
Lượt tải 23

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:49

Mô tả :Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay thì ngành công nghiệp điện luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng, trở thành ngành không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân .Khi các nhà máy và xí nghiệp không ngừng được xây dựng thì các hệ thống cung cấp điện cũng cần phải được thiết kế và xây dựng. Từ yêu cầu thực tế đó, cùng những kiến thức đã được học, em được giao thực hiện đề tài thiết kế tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu công nghiệp Bát Tràng.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu công nghiệp Bát Tràng