Đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn toán ở lớp 1

Số trang: 18
Loại file: pdf
Lượt xem 1017
Lượt tải 118

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:29

Mô tả :Bậc tiểu học được coi là bậc học nền tảng của cả hệ thống giáo dục, trong đó lớp Một chính là phần móng của cái nền tảng ấy. Nền móng chắc thì mới đảm bảo cho phần kiến trúc bên trên được bền vững. Chính vì vậy việc nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc tiểu học nói chung và ở lớp Một nói riêng luôn là vấn đề thời sự, nó được các cấp giáo dục từ Trung ương đến cơ sở hết sức quan tâm và đặt lên nhiệm vụ hàng đầu.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn toán ở lớp 1