Tiểu luận Xác định hàm lượng oxy hòa tan trong nước

Số trang: 27
Loại file: pptx
Lượt xem 1632
Lượt tải 193

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 15/03/2018 23:48

Mô tả :I. Giới thiệu chung - Oxy hòa tan (DO): hàm lượng oxy hòa tan trong nguồn nước đó trên một đơn vị thể tích - Hàm lượng oxy trong nước nằm trong khoảng 8-10mg/l -Có thể xác định DO bằng các phương pháp sau: + Phương pháp Winkler + Phương pháp trắc quang +Phương pháp điện cực

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tiểu luận Xác định hàm lượng oxy hòa tan trong nước