Tìm hiểu vi sinh vật tham gia vào quá trình lên men rượu, acid lactic và acid acetic

Số trang: 33
Loại file: pptx
Lượt xem 553
Lượt tải 67

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:29

Mô tả :Các nấm men chỉ lên men đường mono hoặc disaccharit, trong điều kiện kị khí Nồng độ đường thích hợp cho qúa trình lên men là 10-15% pH = 4 - 4.5

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tìm hiểu vi sinh vật tham gia vào quá trình lên men rượu, acid lactic và acid acetic