Tình hình hoạt động tín dụng và một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương An Giang

Số trang: 67
Loại file: pdf
Lượt xem 128
Lượt tải 67

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:21

Mô tả :Sau 18 nămcùng với sựnghiệp đổi mới đất nước, hệthống các ngân hàng thương mại (NHTM) ởViệt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, lớn mạnh vềmọi mặt, kểcảsốlượng, qui mô, nội dung và chất lượng; đã có những đóng góp xứng đáng vào công cuộccông nghiệp hóa - hiện đại hóanền kinh tếnói chung và quá trình đổi mới, phát triển của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và dân doanh nói riêng;thực sựlà ngành tiên phong trong quá trình đổi mới cơchếkinh tế. Đặc biệt trong những năm qua, hoạt động ngân hàng nước ta đã góp phần tích cực huy động vốn, mởrộng vốn đầu tưcho lĩnh vực sản xuất phát triển, tạo điều kiện thu hút vốn nước ngoài đểtăng trưởng kinh tếtrong nước. Ngành ngân hàng đã xứng đáng là công cụ đắc lực hỗtrợcho nhànước trong việc kiềm chế, đẩy lùi lạmphát, ổn định giá cả. Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động tạo ra giá trịcho ngân hàng. Hoạt động tín dụng là nghiệp vụchủyếu của hệthống NHTM ởnước ta, nó mang lại 80 - 90% thu nhập của mỗi ngân hàng, song rủi ro của nó cũng làlớn nhất. Rủi ro tín dụng cao quá mức sẽhủy hoại giá trịcủa ngân hàng và cóthểdẫn đến phá sản. Do đó, đứng trước những thời cơvà thách thức của tiến trình hội nhập kinh tếquốc tếthì vấn đềnâng cao khảnăng cạnh tranh của các NHTM Việt Nam với các NHTMnước ngoài, mà trước mắt là nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro, đã trởnên cấp thiết đối với hệthống NHTM Việt Nam. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2003” (lần thứtưliên tiếp, do tạp chí Banker bình chọn) - là một trong hai ngân hàng quốc doanh thuộc hệthốngNHTM Việt Nam đang chuẩn bịcổphần hóa đểtăng tính cạnh tranh trong hoạt động khi màtheoHiệp định Thương mại Việt - Mỹ, vào năm2010, các ngân hàng lớn của Mỹsẽvào Việt Nam hoạt động nhưlà một NHTM trong nước.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tình hình hoạt động tín dụng và một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương An Giang