Đề tài Bệnh đốm nâu lúa – Bipolaris oryzae

Số trang: 14
Loại file: pptx
Lượt xem 2977
Lượt tải 366

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:19

Mô tả :Bênh được phát hiện năm 1901 ơ Nhật Bản có phạm vi phổ biến rông, phổ biến các nước châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi. Hạt bị bệnh phẩm chất và trọng lượng giảm 4,58% đến 29,1%. Bệnh đã từng phát sinh thành dich và là một trong những nguyên nhân đã gây ra nạn đói ở Bengal năm 1942.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Bệnh đốm nâu lúa – Bipolaris oryzae

Tài liệu liên quan