Tình hình Việt Nam & Các xu hướng tài chính

Số trang: 44
Loại file: pdf
Lượt xem 672
Lượt tải 75

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 03/05/2018 09:47

Mô tả :•Tổng quan về thành quả kinh tế của Việt Nam • Các xu hướng tiêu dùng mới nhất • Các tâm điểm tài chính 1. Sản phẩm & tài khoản 2. Hiệu quả của quảng cáo 3. Các kênh giao dịch 4. Thị trường nông thôn

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tình hình Việt Nam & Các xu hướng tài chính