Tính toán và thiết kế kết cấu khung phẳng

Số trang: 53
Loại file: doc
Lượt xem 2507
Lượt tải 313

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:35

Mô tả :Tính toán thiết kế khung ngang trục 9 sơ đồ nhà 1của một trường học 3 tầng với kích thước mặt bằng. Chiều cao mỗi tầng h=4000mm, thành sênô xây gạch dày 100mm cao 500m. Lan can được xây bằng gạch đặc, chiều cao 900mm, dày 100(mm). Địa điểm xây dựng: Quảng Bình. Cơ sở tính toán: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 5574-2012: Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế. Các tiểu chuẩn quy phạm hiện hành có liên quan

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tính toán và thiết kế kết cấu khung phẳng