[Tóm tắt] Luận án Giải pháp phát hiện nhanh các Hot-IP trong hệ thống mạng và ứng dụng

Số trang: 30
Loại file: doc
Lượt xem 1944
Lượt tải 230

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:47

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu Các giải pháp phát hiện sớm các đối tượng có khả năng gây nguy hại trên mạng, nhất là hệ thống mạng trung gian ở phía các nhà cung cấp dịch vụ, có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp giảm thiểu các ảnh hưởng xấu cho các máy chủ của khách hàng và các dịch vụ trên mạng Internet. Phát hiện sớm các đối tượng này để tiến hành các giải pháp ứng phó, ngăn chặn kịp thời là vấn đề quan trọng trong bài toán an ninh mạng. Các gói tin lưu thông trên mạng IP có gắn thông tin về địa chỉ IP để xác định thiết bị gửi và nhận trong phần IP-header. Dựa trên thông tin các địa chỉ IP này, bài toán phát hiện các đối tượng hoạt động với tần suất xuất hiện cao trong một khoảng thời gian ngắn được đưa về bài toán phát hiện các Hot-IP.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận án Giải pháp phát hiện nhanh các Hot-IP trong hệ thống mạng và ứng dụng