[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu cảm biến chất lỏng kiểu tụ điện cho ứng dụng cảm nhận thay đổi môi trường trong kênh dẫn

Số trang: 24
Loại file: pdf
Lượt xem 2589
Lượt tải 319

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:16

Mô tả :MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài: Các hệ thống kênh dẫn chất lỏng ngày càng được ứng dụng nhiều trong thực tế công nghiệp, nông nghiệp, y tế và khai khoáng. Việc cảm nhận phát hiện các tạp chất xuất hiện trong các kênh dẫn và có chiến lược loại bỏ các tạp chất này là có yêu cầu trong thực tiễn xã hội. Dầu thô được hút trực tiếp từ các mỏ dầu thường bao gồm các thành phần đầu thô, nước muối biển, bùn đất. Việc cảm biến và phân tích được thành phần của dầu thô rất quan trọng trong các hệ thống khai thác thực tế. Hệ thống tuần hoàn trong cơ thể động vật đóng vai trò như những hệ thống giao thông vận chuyển các tế bào máu, các chất dinh dưỡng, không khí đến các bộ phận trong cơ thể sống. Giám sát được quá trình vận hành của các hệ thống mạch máu trong cơ thể sống thông qua cảm nhận, phát hiện, đếm và bắt được các tế bào sống đóng vai trò quan trọng trong hệ thống xét nghiệm y sinh học. Các hệ thống này có thể ứng dụng để phát hiện các trường hợp bệnh như hẹp động mạch do mỡ máu, tắc mạch máu do máu đông hoặc các hệ thống phân tích tế bào.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu cảm biến chất lỏng kiểu tụ điện cho ứng dụng cảm nhận thay đổi môi trường trong kênh dẫn

Tài liệu liên quan