[Tóm tắt] Luận án Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay

Số trang: 27
Loại file: pdf
Lượt xem 591
Lượt tải 61

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:32

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài luận án Trật tự, an toàn giao thông là trạng thái xã hội có trật tự được hình thành và điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải công cộng, nhằm đảm bảo cho hoạt động giao thông thông suốt, trật tự, an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông. Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là một yêu cầu và nhiệm vụ cơ bản của mọi quốc gia và xem đó là điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế, củng cố an ninh, quốc phòng và ổn định trật tự xã hội. Trật tự, an toàn giao thông nói chung, trật tự, an toàn giao thông đường bộ nói riêng của mỗi quốc gia luôn là sản phẩm chung được kế thừa của nhiều hoạt động khác nhau trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh trật tự của quốc gia đó. Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xem là bộ mặt của xã hội, là một trong những tiêu chí cơ bản phản ánh tiềm lực kinh tế, năng lực quản lý và mức độ văn minh của mỗi quốc gia. Nếu nhìn nhận, phân tích đánh giá dưới góc độ kinh tế thì hoạt động giao thông còn được ví như mạch máu của nền kinh tế quốc dân. Sự hình thành, tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia nói chung và vùng đô thị hay mỗi khu kinh tế nói riêng phụ thuộc vào quy mô tổ chức hoạt động giao thông và yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận án Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay