[Tóm tắt] Luận văn Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ phát hàng thu tiền của Tổng công ty bưu điện Việt Nam

Số trang: 26
Loại file: pdf
Lượt xem 2983
Lượt tải 368

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:49

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp bưu chính nói chung và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (viết tắt là VNPost) nói riêng phải không ngừng đổi mới về mọi mặt để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ổn định. Cùng với quá trình đổi mới tổ chức quản lý, hiện đại hóa công nghệ, VNPost rất quan tâm đến hoạt động marketing, phát triển thị trường để cung cấp các dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay thị trường dịch vụ bưu chính đang có nhiều thay đổi, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường. Vấn đề cấp bách đặt ra đối với VNPost là làm thế nào để tồn tại và phát triển bền vững trong thời gian tới. Vì vậy nghiên cứu tìm kiếm hướng phát triển thị trường nhằm tăng doanh thu là mục tiêu quan trọng của VNPost.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận văn Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ phát hàng thu tiền của Tổng công ty bưu điện Việt Nam

Tài liệu liên quan