[Tóm tắt] Luận văn Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ Lưu Quang Vũ

Số trang: 13
Loại file: pdf
Lượt xem 3033
Lượt tải 367

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:26

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn ñề tài Trong dòng chảy mạnh mẽ của thơ Việt Nam hiện ñại, tiếp bước các nhà Thơ Mới (1932 - 1945) và các nhà thơ thế hệ chống Pháp (1945 - 1954), các nhà thơ xuất hiện và trưởng thành trong những năm chống Mỹ cứu nước vừa ñông ñảo, vừa giàu tài năng, cá tính sáng tạo, sớm khẳng ñịnh vị trí của mình, thực sự ñã làm nên một thế hệ nhà thơ trẻ - thế hệ nhà thơ chống Mỹ. Có thể tự hào mà nói rằng, thế hệ nhà thơ này, với những tên tuổi như Lê Anh Xuân, Bằng Việt, Bùi Minh Quốc, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Mỹ, Nguyễn Duy, Nguyễn Khoa Điềm, Thanh Thảo, Hữu Thỉnh, Nguyễn Trọng Tạo. ñã góp phần xứng ñáng làm nên những thành tựu rực rỡ của “thời ñại thơ ca chống Mỹ”, ñánh dấu một bước phát triển trong tiến trình phát triển của thơ hiện ñại Việt Nam.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận văn Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ Lưu Quang Vũ