[Tóm tắt] Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam

Số trang: 24
Loại file: pdf
Lượt xem 1047
Lượt tải 125

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:52

Mô tả :LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Có nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, nguồn lực (gồm nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, nguồn lực cơ sở vật chất kỹ thuật.) là một trong những yếu tố đó: Nguồn lực nào cũng quan trọng và cùng hỗ trợ cho nhau tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài chính phong phú lớn mạnh cũng trở nên vô nghĩa khi thiếu đi yếu tố con người. Con người sẽ biến những máy móc thiết bị hiện đại phát huy có hiệu quả hoạt động của nó trong việc tạo ra sản phẩm. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai thác nguồn lực này có hiệu quả, nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự "đầu vào" để có một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức phải được đặt lên hàng đầu.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam

Tài liệu liên quan