[Tóm tắt] Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Số trang: 26
Loại file: pdf
Lượt xem 1716
Lượt tải 208

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:38

Mô tả :LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, để tồn tại cũng như khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, các doanh nghiệp không ngừng ứng dụng rất lớn các thiết bị khoa học, công nghệ hiện đại, nhưng yếu tố quyết định sự phát triển thịnh vượng và bền vững của doanh nghiệp lại chính là con người. Đó là nguồn lực đặc biệt quan trọng và quản trị nhân lực hay quản trị con người là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng này, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây với kinh nghiệm 50 năm trưởng thành và phát triển đến nay luôn đặc biệt chú trọng tới công tác quản trị nhân lực với mục tiêu xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ và kinh nghiệm; cán bộ kỹ thuật năng động; công nhân lao động được đào tạo một cách bài bản đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty. Với mong muốn vận dụng kiến thức đã học về công tác quản trị nhân lực, tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây” làm đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sĩ của mình.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận văn Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Tài liệu liên quan