[Tóm tắt] Luận văn Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam

Số trang: 26
Loại file: pdf
Lượt xem 1325
Lượt tải 161

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:24

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, các vấn đề về môi trường đang diễn ra ngày càng phức tạp. Trong số đó, biến đổi khí hậu toàn cầu được xem như là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Sự thay đổi của khí hậu trên phạm vi toàn cầu với những tác động cực đoan của nó đã ảnh hưởng rất lớn và ngày càng nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên, kinh tế và đời sống con người. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những tác động của biến đổi khí hậu. Trong 50 năm qua, ở Việt Nam, nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,7oC, mực nước biển dâng khoảng 0,2 m. Các hiện tượng El-Nino, La-Nina đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến Việt Nam [5]. Trước tình hình đó, Chính phủ Việt Nam đã ngày một quan tâm hơn đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; đã và đang tiến hành một loạt các hoạt động như xây dựng thể chế, thành lập các Nhóm làm việc, xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia, giao nhiệm vụ Điều phối các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và yêu cầu các Bộ ban ngành liên quan tiến hành xây dựng kế hoạch hành động cụ thể.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận văn Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam