[Tóm tắt] Luận văn Phát hiện xâm nhập theo thời gian thực trong mạng internet của vạn vật

Số trang: 10
Loại file: pdf
Lượt xem 2883
Lượt tải 354

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 09/05/2018 20:07

Mô tả :TÓM TẮT Luận văn tập trung nghiên cứu giải pháp phát hiện các xâm nhập trong thời gian thực đối với mạng Internet của vạn vật được đề xuất năm 2013 là SVELTE [6]. SVELTE thực hiện tái hiện cấu trúc mạng trên một thiết bị trung tâm, thiết bị trung tâm này là nơi trung gian gửi nhận dữ liệu giữa các thiết bị bên trong và mạng Internet bên ngoài. Việc tái tái hiện cấu trúc được thực hiện dựa trên các thông tin từ các thiết bị trong mạng gửi về cho thiết bị trung tâm. Trong quá trình gửi nhận thông tin, do việc mất mát gói tin hoặc do một cuộc tấn công trong mạng, sự không nhất quán về thông tin giữa các thiết bị có thể xảy ra. Một trong những module của SVELTE giải quyết vấn đề này. Luận văn tập trung vào cải tiến thuật toán phát hiện sự không nhất quán về thông tin của các thiết bị trong mạng bằng kỹ thuật gán nhãn thời gian vector. Kết quả mô phỏng cho thấy thuật toán cải tiến đã có hiệu quả so với phương pháp cũ, tỉ lệ phát hiện các cuộc tấn công đã tăng lên, tỉ lệ phát hiện sai đã giảm xuống đáng kể.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận văn Phát hiện xâm nhập theo thời gian thực trong mạng internet của vạn vật