[Tóm tắt] Luận văn Phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

Số trang: 26
Loại file: pdf
Lượt xem 1888
Lượt tải 231

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:35

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xã hội hiện đại, tất cả các quốc gia đều coi con người là mục đích và động lực cho sự phát triển. Nguồn lực quan trọng cho sự phát triển trong bối cảnh các nguồn lực tự nhiên ngày càng khan hiếm là nguồn lực con người (nguồn nhân lực). Vì lẽ đó, các quốc gia đều quan tâm đến nguồn nhân lực qua chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo. Giáo dục nói chung và giáo dục dạy nghề Việt Nam nói riêng, hiện nay đã và đang thu được những thành quả quan trọng về mở rộng quy mô, đa dạng hoá các hình thức giáo dục và nâng cấp cơ sở vật chất cho nhà trường. Song với xu thế hội nhập, việc mở cửa thị trường tạo ra sự chuyển dịch lao động giữa các nước, đòi hỏi mỗi quốc gia càng phải chú ý đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới xuất khẩu lao động qua đào tạo và làm việc ở những lĩnh vực cao. Để thực hiện được có hiệu quả định hướng trên, mỗi quốc gia cần đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao tại các Trường dạy nghề.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận văn Phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

Tài liệu liên quan