[Tóm tắt] Luận văn Sự chuyển đổi công năng những kiến trúc cũ có giá trị thành công trình văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh

Số trang: 14
Loại file: pdf
Lượt xem 898
Lượt tải 100

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:29

Mô tả :Phần 1 – MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Hình thức và Công Năng là hai trong các yếu tố có khả năng “biến đổi” ở một công trình kiến trúc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi này, một trong số đó là từ việc cần thiết chuyển đổi công năng (CĐCN) đáp ứng nhu cầu sử dụng của công trình kiến trúc. Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) có một hệ thống các công trình kiến trúc cũ có giá trị lớn lao nhưng đang đứng trước nguy cơ bị mất dần vì công năng phục vụ không còn phù hợp với xã hội hiện tại. Đứng trước sự chuyển biến của xã hội, các kiến trúc cũ có giá trị thường được xử lý theo hai cách. Một là bị đập bỏ hoàn toàn, xây lại một công trình với chức năng đáp ứng nhu cầu mới tại đúng vị trí cũ. Hai là được trao cho một cuộc sống mới, thông qua việc CĐCN bằng cách biến đổi hình thức và công năng công trình.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận văn Sự chuyển đổi công năng những kiến trúc cũ có giá trị thành công trình văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh