[Tóm tắt] Luận văn Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12

Số trang: 22
Loại file: pdf
Lượt xem 2018
Lượt tải 246

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:39

Mô tả :LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Động lực làm việc là những yếu tố thôi thúc, động viên người lao động tự giác và sáng tạo thực hiện công việc nhằm đạt được mục tiêu nhất định. Đó là một trong những vấn đề then chốt được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu, bởi đây chính là nguồn gốc thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng doanh thu lợi nhuận và nâng cao chất lượng nguồn lực con người. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo động lực cho người lao động và với mong muốn tìm hiểu sâu hơn và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tôi chọn đề tài “Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12”.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận văn Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12

Tài liệu liên quan