[Tóm tắt] Luận văn Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty điện toán và truyền số liệu

Số trang: 27
Loại file: pdf
Lượt xem 728
Lượt tải 85

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/05/2018 20:51

Mô tả :MỞ ĐẦU Ở Việt Nam, văn hóa kinh doanh vẫn được coi là một khái niệm tương đối mới mẻ nhưng đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Tuy nhiên, việc nghiên cứu văn hóa kinh doanh vẫn còn đang ở những bước đầu tiên và cần có sự đầu tư hơn nữa từ phía các doanh nghiệp và các nhà quản lý để có thể trở thành nguồn lực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) được thành lập từ năm 1989, là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phục vụ trong lĩnh vực internet, truyền số liệu và công nghệ thông tin trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững và mở rộng thị phần, VDC phải không ngừng đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, thể hiện một cách rõ nét bản sắc văn hoá của mình. Thực hiện được mục tiêu này, việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện mô hình văn hóa doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài : “Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu.” được lựa chọn để nghiên cứu.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận văn Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty điện toán và truyền số liệu