[Tóm tắt] Luận văn Xây dựng ứng dụng cảnh báo tình trạng cây xanh tại Hà Nội, sử dụng WebGIS và điện toán đám mây

Số trang: 26
Loại file: pdf
Lượt xem 2730
Lượt tải 337

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:50

Mô tả :MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ra đời và được phát triển mạnh trong những năm gần đây. Cùng với sự bùng nổ ứng dụng Internet, công nghệ GIS cho phép chia sẻ thông tin thông qua mạng toàn cầu bằng cách kết hợp GIS và Web hay còn gọi là WebGIS. Tuy vậy, việc triển khai WebGIS vẫn còn nhiều khó khăn bởi vì hầu hết các các phần mềm GIS đang được sử dụng rất đắt tiền và phức tạp mà chỉ có một số ít tính năng thực sự hữu dụng. Thêm vào đó, việc chia sẻ dữ liệu giữa các dự án GIS khá phức tạp, người dùng cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để phân tích dữ liệu GIS, thiết lập máy chủ cho ứng dụng web.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận văn Xây dựng ứng dụng cảnh báo tình trạng cây xanh tại Hà Nội, sử dụng WebGIS và điện toán đám mây

Tài liệu liên quan