[Tóm tắt] Luận văn Xưng hô trong văn hóa giao tiếp của người Việt ở Hậu Giang

Số trang: 25
Loại file: pdf
Lượt xem 1266
Lượt tải 152

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:20

Mô tả :PHẦN MỞ ĐẦU 1- Lý do chọn đề tài Giới trẻ ngày nay rất dễ ảnh hưởng những thông tin từ các trang mạng xã hội, từ phim ảnh và môi trường sống Dẫn đến việc xưng hô không chuẩn mực, bắt chước cách xưng hô trong phim nước ngoài, nói trống không, làm mất dần nét đặc trưng của xưng hô trong văn hóa giao tiếp của người Việt. Bên cạnh đó, việc xưng hô thân mật hoá cao, xưng hô mang tính tập thể, cộng đồng diễn ra ở các trường học, cơ quan nhà nước cũng làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển toàn diện của học sinh và có nhiều hạn chế kéo theo ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công việc ở các cơ quan nhà nước.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

[Tóm tắt] Luận văn Xưng hô trong văn hóa giao tiếp của người Việt ở Hậu Giang