Tổng quan kiểm soát rủi ro và thực trạng kiểm soát rủi ro của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (vinaconex)

Số trang: 47
Loại file: doc
Lượt xem 69
Lượt tải 50

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:20

Mô tả :Ngày nay, với sự hổ trợ tích cực của mạng thông tin toàn cầu và sự tiến bộ nhanh của khoa học kỹ thuật, các hoạt động kinh doanh đã trở nên đa dạng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, những rủi ro cũng theo đó phát sinh nhiều hơn và phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi nhà quản trị phải nhận biết các rủi ro mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt trong tương lai ( như : rủi ro từ những tác động của môi trường vĩ mô, rủi ro trong giao dịch kinh doanh,trong thanh toán, rủi ro về hối đoái và những rủi ro về tài chính- tín dụng ) để có thể đưa ra những đối sách thích hợp. Mỗi quyết định xử lý rủi ro của nhà quản trị( để hạn chế tổn thất hoặc chấp nhận rủi ro đến một mức độ nhất định) đều có ảnh hưởng trực tiếp đến mức sinh lời của doanh nghiệp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho các nhà quản trị là phải cẩn thận trong khi cân nhắc đưa ra những giải pháp xử lý rủi ro phù hợp từng trường hợp cụ thể. Để đáp ứng yêu cầu đó, nhóm chúng em đã theo tài liệu sách vở , kiến thức đã học và trang wed mạng và tổng kết những thực tiễn trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam để thực hiện tiểu luận này nhằm cung cấp một số kiến thức nho nhỏ cho nghiên cứu, quản trị những quan điểm xử lý rủi ro cũng như biện pháp hạn chế tổn thất trong một số tình huống kinh doanh.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Tổng quan kiểm soát rủi ro và thực trạng kiểm soát rủi ro của công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (vinaconex)