Triển khai 5S Kinh nghiệm - Thực tế tại Bệnh viện Mỹ Phước

Số trang: 35
Loại file: pdf
Lượt xem 885
Lượt tải 102

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:43

Mô tả :1. KẾT NỐI CHUYÊN GIA 5S - Mời chuyên gia đào tạo. - Cùng tham gia thực hiện 5S tại khoa thí điểm. 2. TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN - Tạo điều kiện cho nhân viên tiếp cận về 5S. - Chuyên gia huấn luyện tập trung.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Triển khai 5S Kinh nghiệm - Thực tế tại Bệnh viện Mỹ Phước