Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý Đồ án tốt nghiệp của khoa công nghệ thông tin – Trường Đại học Bách Khoa

Số trang: 17
Loại file: pdf
Lượt xem 2293
Lượt tải 283

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:43

Mô tả :Việc quản lý dồ án tốt nghiệp là một công việc thiết yếu của mỗi trường đại học. Qua nghiên cứu và tìm hiểu ở các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng nói chung và trường đại học Bách Khoa nói riêng, em nhận thấy rằng việc quản lý đồ án tốt nghiệp của trường còn mang tính thủ công, điều này làm cho việc quản lý tốn kém thời gian và chưa thật sự hiệu quả nhất.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý Đồ án tốt nghiệp của khoa công nghệ thông tin – Trường Đại học Bách Khoa