Ùn tắc giao thông và giải pháp kinh tế

Số trang: 24
Loại file: pptx
Lượt xem 66
Lượt tải 27

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:24

Mô tả :Hàng ngày qua các kinh báo, đài, internet chúng ta có thể thấy vấn đề ùn tắc giao thông ở Việt Nam đã và đang là vấn đề hết sức nóng bỏng đáng được quan tâm. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng vẫn chưa có một giải pháp cụ thể và khả khi cho việc chống ùn tắc giao thông ở nước ta hiện nay. Do đó nhóm mình sẽ trình bày sơ lược về tình hình ùn tắc giao thông ở Việt Nam và sau đó tập trung xem xét cho vấn đề các giải pháp kinh tế đã được đề xuất nhằm khắc phục vấn đề này

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Ùn tắc giao thông và giải pháp kinh tế