Đề tài Thiết kế cầu qua sông Tỉnh Quảng Bình

Số trang: 210
Loại file: pdf
Lượt xem 1630
Lượt tải 199

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:17

Mô tả :Chọn ph-ơng án sơ bộ 2.1 é?c di?m d?a hình, d?a ch?t, thu? van: V? trí xây d?ng c?u: Công trình c?u bắc qua sông Đồng Nai li?n 2 huyện Trảng Bom &Nhơn Trạch thu?c T?nh Đồng Nai. éây là tuy?n giao thông quan tr?ng n?m trên tuy?n T?nh l? 16 n?i li?n hai trung tâm huy?n l?. C?u v??t qua sông Đồng Nai b?t ngu?n từ cao nguyên Lâm Viên.Trên dòng chảy nó lần l-ợt hợp nhất với sông Đa Đ-ng và sông Đa Nhim chảy về biển Đông thuộc huyện Cần Giờ (T.p Hồ Chí Minh).Chiều dài sông Đồng Nai khoảng 487 km. 2.1.1. é?a hình.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Thiết kế cầu qua sông Tỉnh Quảng Bình