Ứng dụng phần mềm mepbay để phân tích lựa chọn tuyến công trình đập chắn sóng tại cửa đề gi, tỉnh Bình Định

Số trang: 19
Loại file: pdf
Lượt xem 1242
Lượt tải 155

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:48

Mô tả :Cửa Đề Gi nằm trên ranh giới phía Đông của xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, và xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Nằm ở cực Bắc của tiểu vòng cung được giới hạn từ mũi Vĩnh Lợi đến mũi Hòn Héo, phía Bắc là các dãy núi kéo dài ra biển chắn gió Đông Bắc, phía Nam là dãy cồn cát kéo dài đến mũi Hòn Héo. Do nằm trong tiểu vòng cung Vĩnh Lợi – Hòn Héo nên cửa Đề Gi chịu ảnh hưởng quyết định của sự dao động và bồi xói của tiểu vòng cung này theo chu kỳ mùa. Dưới tác động của các quá trình biển và lục địa , cửa Đề Gi thường có những biến đổi rất lớn theo chu kỳ mùa. Để khắc phục những sự biến đổi đó, và ổn định bãi biển phía nam cửa Đề Gi, cần lựa chọn để xây dựng được tuyến công trình đập chắn sóng, giảm cát phù hợp ở bờ bắc. Nghiên cứu này sẽ đánh giá trạng thái cân bằng bãi biển ở bờ nam với các kịch bản xây dựng đập chắn sóng và bùn cát ở mũi đá bờ bắc thông qua việc ứng dụng mô hình phân tích cân bằng bãi biển (trên mặt bằng) MEPBAY. Các kết quả tính toán trên mô hình sẽ góp phần vào việc lựa chọn tuyến đập chắn sóng phù hợp ở bờ bắc và tạo đường bờ ổn định ở bờ nam cửa Đề Gi.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Ứng dụng phần mềm mepbay để phân tích lựa chọn tuyến công trình đập chắn sóng tại cửa đề gi, tỉnh Bình Định