Luận văn Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt thực trạng và giải pháp

Số trang: 97
Loại file: doc
Lượt xem 2796
Lượt tải 342

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 15:36

Mô tả :Văn hóa phương Tây khác văn hóa phương Đông ở nhiều điểm, trong đó phương Tây không thờ cúng ông bà, tổ tiên, không để bàn thờ tổ tiên trong nhà. Còn các dân tộc phương Đông đều có các hình thức thờ cúng ông bà, tổ tiên để tưởng nhớ đến những người đã khuất. Ở Việt Nam, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã trở thành một hệ thống và có ý nghĩa sâu sắc của nó. Việc thờ cúng tổ tiên có một vị trí hết sức quan trọng trong đời sống gia đình và xã hội của chúng ta. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã trở thành một thứ giáo lý, tôn giáo độc đáo mà không phải bất cứ dân tộc nào trên thế giới cũng có thể có được.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt thực trạng và giải pháp