Vận dụng dinh dưỡng cho heo nái hiện đại để tối đa hóa khả năng sinh sản và sản xuất

Số trang: 37
Loại file: pdf
Lượt xem 2087
Lượt tải 251

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 02/04/2018 23:15

Mô tả :Thay đổi là không thấy rõ được Tiến bộ là lựa chọn có thể  Tiến bộ di truyền  Tiến hóa và nhu cầu thích nghi  Quản lý đàn giống là thiết yếu  Tiềm năng con giống sánh với năng suất thực tế  Lấp đầy khoảng trống từ hướng dinh dưỡng  Mục tiếu: tối đa hóa sinh sản & tuổi thọ

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Vận dụng dinh dưỡng cho heo nái hiện đại để tối đa hóa khả năng sinh sản và sản xuất