Viêm phổi cộng đồng cập nhật đến 2016

Số trang: 51
Loại file: pdf
Lượt xem 130
Lượt tải 11

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 30/05/2018 02:11

Mô tả : Chẩn đoán & Đánh giá mức độ nặng và tiên lượng  Vi khuẩn gây bệnh  Tử vong  Corticosteroid  Kết hợp COPD  Kháng sinh trị liệu  Vấn đề ‘HCAP’  Vaccin

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Viêm phổi cộng đồng cập nhật đến 2016