Việt Nam hợp tác GOLD

Số trang: 35
Loại file: pdf
Lượt xem 1072
Lượt tải 126

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/07/2018 02:33

Mô tả :Gánh nặng COPD • COPD liên quan tới gia tăng gánh nặng kinh tế nghiêm trọng • COPD là nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu trên thế giới • Gánh nặng COPD tiếp tục gia tăng trong những thập kỷ tới do gia tăng tiếp xúc các yếu tố nguy cơ COPD và tình trạng già đi của dân số • COPD liên quan tới gia tăng gánh nặng kinh tế nghiêm trọng

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Việt Nam hợp tác GOLD