Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhiệt học phần - Thuyết động học phân tử của vật chất

Số trang: 140
Loại file: pdf
Lượt xem 1542
Lượt tải 181

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:29

Mô tả :Trong quá trình dạy học, truyền đạt kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho người học là rất quan trọng. Bên cạnh đó thì kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học tuy là khâu cuối cùng trong quá trình dạy học nhưng cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Vì có kiểm tra và đánh giá kết quả học tập thì người dạy mới nhận thấy được tính hiệu quả về công việc của mình trong quá trình dạy học. Còn người học biết được mình cần phải bổ sung những kiến thức và kỹ năng nào trong chương trình học. Từ đó mà người dạy mới phát huy hay là điều chỉnh lại phương pháp dạy của mình nhằm nâng cao chất lượng dạy học hơn nữa, còn người học tự điều chỉnh lại phương pháp học để hoàn thiện thêm kiến thức và kỹ năng cho mình. Mặt khác để đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế hiện nay đòi hỏi nhà trường và đội ngũ những người làm công tác giảng dạy phải có chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và phải tiếp cận với các phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới. Muốn vậy nền giáo dục Việt Nam cần phải có sự đổi mới về mọi mặt, trong đó việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập là một trong những mũi nhọn của sự đổi mới. Trước đây, trong dạy học người ta thường dùng hình thức thi tự luận để kiểm tra và đánh giá, tuy nhiên hình thức thi này còn nhiều hạn chế như : người học có thể gian lận trong lúc làm bài, việc chấm điểm còn phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người chấm, bài kiểm tra không bao quát hết nội dung chương trình dẫn đến tình trạng học tủ. Bên cạnh đó có một hình thức thi có thể khắc phục được những mặt hạn chế của hình thức thi tự luận đó là hình thức thi trắc nghiệm khách quan. Với một bài thi nhiều câu hỏi thì hình thức thi trắc nghiệm và khách quan có thể bao quát hết nội dung của chương trình học, từ một đề thi gốc có thể tạo ra nhiều đề thi khác mà chất lượng mỗi đề vẫn thi như nhau, từ đó hạn chế được sự gian lận trong thi cử, thêm vào đó có thể chấm bài thi rất nhanh mà lại rất khách quan.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhiệt học phần - Thuyết động học phân tử của vật chất