Lưới khống chế trắc địa mặt bằng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

-Chuyển bản thiết kế công trình ra thực địa (bố trí công trình). -Đo vẽ hoàn công công trình. Lưới khống mặt bằng trắc địa công trình là cơ sở trắc địa quan trọng cho cả ba giai đoạn xây dựng công trình: giai đoạn khảo sát-thiết kế, giai đoạn thi công và giai đoạn sử dụng công trình. Trong giai đoạn khảo sát - thiết kế, lưới trắc địa là cơ sở phục vụ cho công tác đo vẽ bản đồ, bình đồ và mặt cắt địa hình. Đó là tài liệu trắc địa không thể thiếu được trong việc chọn vị trí xây dựng công trình, viết phương án tiền khả thi, phương án khả thi và thiết kế kỹ thuật công trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC