Marketing - Chính sách phân phối

Chuyển đổi quyền sở hữu sản phẩm, từ nhà sản xuất tới người tiêu thụ, có thể qua các khâu trung gian trong quá trình phân phối. Hệ thống phân phối cũng thường là nơi thiết lập mối quan hệ với khách hàng thông qua các dịch vụ mua bán, và sau khi bán hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC