Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhìn từ góc độ chuyển dịch cơ cấu

Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn trong những năm đổi mới trong đó việc duy trì tốc độtrung bình 7% năm trong những năm qua nhờ đó GDP đã tăng hơn 4 lần kểtừ1990, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh. Những thành công đó một phần được quyết định bởi mô hình tăng trưởng kinh tế được lựa chọn khá phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Mô hình tăng trưởng những năm qua đã bộc lộnhững nhược điểm nhất định khi các điều kiện bên trong và bên ngoài đã thay đổi. Đã tới lúc chúng ta phải có sự điều chỉnh mô hình tăng trưởng cho phù hợp với điều kiện mới bảo đảm sựphát triển kinh tếViệt Nam. Việc phân tích cơcấu kinh tếViệt Nam trong những năm đổi mới tới nay sẽchỉra một số điểm mạnh và nhược điểm của mô hình tăng trưởng này. Bài viết này sẽtrình bày cơsởlý luận mối quan hệgiữa tăng trưởng và cơcấu kinh tế, những phân tích vềcơcấu kinh tếViệt Nam và các kiến nghị điều chỉnh mô hình tăng trưởng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC