Modem cáp và dịch vụbăng rộng trên mạng truyền hình cáp hữu tuyến

Sự phát triển của các dịch vụbăng rộng ngày nay được đánh giá là bùng nổtrên toàn cầu: mạnh vềquy mô và đa dạng vềhình thức. Các phương thức truy nhập băng rộng ngày càng được giới thiệu nhiều hơn với những ưu nhược điểm riêng. Sựlựa chọn giải pháp nào là vấn đềquyết định đến khảnăng cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụvềchất lượng phục vụ, mởrộng mạng lưới và đa dạng hoá dịch vụ. Do đó sựphát triển của mỗi công nghệphụthuộc vào từng khu vực, địa hình phân bố, m ức sống người sửdụng, cơsởhạtầng mạng lưới sẵn có và tiềm lực kinh tếcủa từng nhà khai thác và cung cấp dịch vụviễn thông. Trước đây, thuật ngữCATV được hiểu là Cable TV ( năm 1948, Mỹthực hiện thành công hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến). Sau 1949, Mỹ lắp đặt thành công hệthống truyền hình cộng đồng sửdụng anten( gọi là Community Antenna Television), từ đó thuật ngữ CATV được dùng để chỉ chung cho hệ thống truyền hình cáp vô tuyến và hữu tuyến. Nhưng trong giới hạn đồán này, thuật ngữCATV chỉ được sửdụng với nghĩa mạng truyền hình cáp hữu tuyến. Phương thức truy nhập băng rộng qua mạng CATV hai chiều đang có nhiều hứa hẹn lợi ích trong tương lai cho các nhà cung cấp dịch vụtruy ền hình. Đây cũng đang là ưu thếcạnh tranh lớn của các công ty cung cấp dịch vụtruyền hình cáp ởViệt Nam: Trung Tâm DVKTTH Cáp( thuộc Đài truyền hình Việt Nam ) và công ty BTS ( thuộc Đài truyền hình Hà Nội) đối với các nhà cung cấp truy nhập băng rộng hiện có ởViệt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC