Mối quan hệ giữa các phòng ban trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội

Năm 2008 là một năm đầy biến động với kinh tế thế giới nói chung và thị trường tài chính nói riêng. Cuộc đại suy thoái lớn nhất trong lịch sử ngân hàng, bắt đầu từ sự sụp đổ của ngân hàng Lehman Brother, đã kéo theo rất nhiều ngân hàng phá sản, các ngân hàng khác cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có những ngân hàng vượt qua được khủng hoảng và đạt được những kết quả rất ấn tượng trong năm 2008. Một trong những ngân hàng đó là ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội. Từ những nhu cầu thực tế về nguồn vốn kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh Xuân, tháng 5 năm 2001, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội chính thức bước vào thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam. Trải qua hơn 8 năm hoạt động, chi nhánh Nam Hà Nội đã từng bước khẳng định năng lực tài chính của mình, đưa tổng nguồn vốn huy động bình quân 8.000 tỷ đồng với cơ cấu nguồn vốn hợp lý, ổn định, tập trung vào mở rộng mạng lưới để tăng cường thu hút nguồn vốn từ tất cả các đối tượng khách hàng tiềm năng. Với năng lực của mình và sự tận tụy, đoàn kết, hết lòng vì chi nhánh của tập thể cán bộ nhân viên, chi nhánh đã đạt được những bước tiến rất quan trọng, những thành tựu nổi bật, trở thành ngân hàng đầu mối trong thanh toán và là địa chỉ tin cậy của các khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp. Phương châm “Vì sự thành đạt của khách hàng và ngân hàng” đã đồng hành cùng chi nhánh Nam Hà Nội trong suốt hơn 8 năm xây dựng và trưởng thành. Phương châm ấy cũng trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của chi nhánh trong thời gian sắp tới để chi nhánh có thể đạt được nhiều thành công mới, tăng cường nguồn vốn huy động, mở rộng mạng lưới, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, góp phần vào thành công chung của đất nước trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC