Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn ở công ty TNHH thiết bị điện AC

Từ khi đổi mới, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta đã có điều kiên phát triển theo đúng khả năng khách quan của nó. Trong nền kinh tế thị trường còn non trẻ này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu hết là mới được thành lập đang phải vật lộn với những cuộc cạnh tranh đầy cam go thử thách để dành lấy vị trí làm cơ sở cho sự phát triển lớn mạnh. Muốn dành được thắng lợi trong cạnh tranh thì doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả mà trước hết thể hiện ở hiệu quả sử dụng vốn. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả thực sự là cuộc đấu trí giữa các doanh nghiệp tồn tại trong nền kinh tế thị trường. Nó là bài toán phải giải trong suốt quá trìn h hoạt động của doanh nghiệp và rất khó khăn trong thời kỳ đầu thành lập. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp thương mại việc quản lý vốn là rất khó khăn phức tạp. Trên thực tế ở nước ta hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập rất nhiều nhưng hầu hết là qui mô nhỏ lẻ yếu ớt tính cạnh tranh không cao. Nền kinh tế nước ta vừa chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp còn rất bỡ ngỡ trước cung cách làm ăn mới, phải hoàn toàn tự chủ trong vấn đề huy động và sử dụng vốn. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh sự nâng đỡ của nhà nước đối với các ý tưởng kinh doanh là còn rất hạn chế. Vấn đề hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang được rất nhiều các ban ngành, chuyên gia quan tâm nghiên cứu. Song kết quả thu được vẫn chỉ ở mức độ nhất định trên góc độ chung chung, còn đối với các doanh nghiệp cụ thể thì phải có đường đi nước bước riêng cho mình. Qua quá trình học tập ở trường, tìm hiểu thực tế ở công ty TNHH thiết bị điện AC em đã chọn đề tài nghiên cứu :" Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn ở công ty TNHH thiết bị điện AC" để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp và với hy vọng góp phần tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty AC nói riêng và các công ty thương mại nói chung. Đề tài được nghiên cứu theo phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Trên cơ sở tiếp cận kế thừa có chọn lọc những thông tin luận điểm, ý kiến của các chuyên gia trên sách báo tạp chí kết hợp với tình hình thực tế ở công ty AC, chuyên đề đi vào phân tích điểm mạnh điểm, điểm yếu của công ty cũng như cơ hội, thách thức của môi trường kinh doanh để từ đó tìm ra những định hướng và giải pháp cụ thể. Do phạm vi đề tài nghiên cứu rộng, trong khuôn khổ chuyên đề tốt nghiệp đại học chỉ tập trung vào những khâu những điểm quan trọng trong quá trình hoạt động của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC