Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa

Việt Nam có một vị trí rất thuận lợi để thu hút khách du lịch. Tài nguyên du lịch Việt nam được các chuyên gia thế giới đánh giá là rất phong phú và đa dạng cả tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn. Nhờ chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước về đối ngoại và kinh tế đối ngoại, ngành du lịch thủ đô đã có những bước tiến phát triển đáng khích lệ. Hoạt động kinh doanh du lịch trong đó có hoạt động kinh doanh của khách sạn đang diễn ra sôi động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, ngày càng khẳng định được vai trò năng động, hiệu quả của một ngành kinh tế mới đang có triển vọng đóng góp nhiều hơn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước Quận Đống Đa là một trong những quận có diện tích lớn của thành phố Hà nội và có nhiều tiềm năng du lịch. Tuy nhiên thời gian qua bên cạnh những kết quả, tiến bộ hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn quận còn bộc lộ những mặt hạn chế như vấn đề hình thức khách sạn phục vụ còn nghèo nàn, chất lượng kém. Đội ngũ cán bộ, nhân viên chưa được đào tạo tốt, trình độ nghiệp vụ và kiến thức chưa cao. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu thốn, lạc hậu. ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc chưa cao. Những thiếu sót đó là do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là sự nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, tính chất và vai trò về kinh tế, chính trị, xã hội của ngành kinh doanh khách sạn. Trong quá trình phát triển và xu thế hội nhập hiện nay, ngành kinh doanh khách sạn đặc biệt là kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận cần có những định hướng đúng và có những giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ những khó khăn hiện tại để hướng tới một tương lai phát triển hơn. Xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận, là một sinh viên cùng với những mong muốn được góp sức mình vào công cuộc phát triển ngành. Sau một thời gian khảo sát, tìm hiểu thực tế tại địa bàn quận Đống Đa em đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa” cho luận văn của mình. Kết cấu luận văn gồm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận Phần II: Khảo sát thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa Phần III: Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC