Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay đối với tín dụng ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình

Trong những năm qua, cùng với thành tựu đổi mới của đất nước, hệ thống ngân hàng Việt nam đã có những đổi mới sâu sắc, đóng góp tích cực vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định lưu thông tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, liên tiếp trong những năm gần đây đã xảy ra nhiều vụ đổ bể tín dụng. Mà một trong những nguyên nhân chính của các vụ án này là do một số ngân hàng thương mại đã không thực hiện đầy đủ cơ chế bảo đảm tiền vay, dẫn tới tình trạng đánh giá sai lệch giá trị tài sản làm bảo đảm. Bên cạnh đó, một số ngân hàng còn nhiều sơ hở trong quản lý tài sản bảo đảm, dẫn đến tình trạng tài sản bảo đảm tiền vay dưới hình thức cầm cố chỉ tồn tại trên giấy tờ, còn tài sản đó vẫn do khách hàng nắm giữ và sử dụng không được pháp luật cho phép, thậm chí có tổ chức tín dụng còn cho vay có bảo đảm bằng cả những tài sản không đủ điều kiện quy định. Sau những tổn thất đó, các ngân hàng lại ra sức thắt chặt các điều kiện cho vay của mình, trong đó, chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình cũng khép bớt cánh cửa cho vay của mình, đặc biệt là đối với khách hàng ngoài quốc doanh. Ðối với hoạt động cho vay, cả việc nới lỏng lẫn thắt chặt quy định về bảo đảm tiền vay đều không có hiệu quả đối với ngân hàng trong việc phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn vốn, lẫn việc nâng cao thu nhập từ hoạt động này. Vậy làm thế nào để có thể điều hành công tác bảo đảm tiền vay một cách có hiệu quả cả trên bình diện vĩ mô lẫn bình diện của ngân hàng? Trong quá trình thực tập tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình, em nhận thấy có nhiều vướng mắc cần quan tâm, xem xét và sớm tìm ra giải pháp để bảo đảm tiền vay thực sự là một dấu hiệu đánh giá độ an toàn cũng như khả năng sinh lợi của khoản cho vay ngay từ giai đoạn lựa chọn khách hàng vay. Do đó, em lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay đối với tín dụng ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình”. Trên quan điểm xem xét vai trò của bảo đảm tiền vay đối với hoạt động cho vay ngoài quốc doanh của ngân hàng từ đó có được cách nhìn đúng đắn về việc thực hiện bảo đảm tiền vay tại chi nhánh, luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về bảo đảm tiền vay. Chương 2: Thực trạng về công tác bảo đảm tiền vay đối với tín dụng ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay đối với tín dụng ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Ba Ðình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC