Một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

Phát triển sản xuất nói chung và sản xuất hàng hóa tiêu dùng nói riêng nhằm phục vụ đời sống nhân dân và mở rộng sản xuất , hướng tới một nền kinh tế phát triển theo xu hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta . Cùng với sự phát triển về kinh tế và sự tăng lên về mức thu nhập của người dân trong xã hội ngày một tăng , điều này thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của họ . Họ không chỉ dừng lại ở mức “ đủ ăn đủ mặc” mà họ cần “ ăn ngon mặc đẹp” .Nhu cầu con người là vô hạn , tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng đủ tích lũy để thỏa mãn được nhu cầu đó . Cho vay tiêu dùng giúp cải thiện đời sống của người dân .Đồng thời làm tăng sự tiêu dùng hàng hóa , thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của toàn xã hội. Qua thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm em nhận thấy hoạt động cho vay tiêu dùng khá phát triển và đem lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng.Do vậy em đã tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện hơn những phần còn thiếu sót từ đó đưa ra “ Một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN – chi nhánh Hoàn Kiếm” Đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NH TMCP Công Thương VN-chi nhánh Hoàn Kiếm Chương 3 Một số giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP CT VN –Chi nhánh Hoàn Kiếm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC