Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Sau hơn 20 năm đổi mới kinh tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, lạm phát được kiểm soát, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Nước ta cũng đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới, trong đó, hội nhập trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng là những bước đi tiên phong và quan trọng nhất, ảnh hưởng đến khả năng hội nhập và phát triển sâu rộng của nền kinh tế. Tuy nhiên trong năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới xảy ra và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Hệ thống Ngân hàng là một trong những chủ thể chịu tác động trực tiếp, và cũng là trụ cột giúp cho nền kinh tế đứng vững trước muôn vàn khó khăn và thách thức. Là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất của ngân hàng, không thể phủ nhận vai trò to lớn của hoạt động tín dụng trung dài hạn trong việc phục hồi và thúc đẩy nền kinh tế sau ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng phát triển theo hướng bền vững. Hoạt động tín dụng trung dài hạn có hiệu quả hay không không chỉ có ý nghĩa đối với mỗi ngân hàng mà còn là vấn đề quan tâm của cả nền kinh tế. Qua một thời gian thực tập tại chi nhánh Hai Bà Trưng - ngân hàng ĐT&PT Việt Nam BIDV, em nhận thấy mặc dù ngân hàng đã có những biện pháp nhất định nhưng hoạt động tín dụng trung dài hạn còn có nhiều khó khăn và tồn tại, ngân hàng cũng chưa phát huy hết hiệu quả và vai trò của nghiệp vụ này trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, cũng như chất lượng tín dụng trung dài hạn cũng còn nhiều bức xúc mà ngân hàng phải giải quyết. Sau khi tìm hiểu sâu vấn đề, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”. Kết cấu chuyên đề bao gồm: ã Lời nói đầu ã Chương I : Những lí luận chung về hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại ã Chương II: Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam ã Chương III: Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC