Một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Hà Nội

Trong xu thế hội nhập và phát triển của nền kinh tế vị trí của hệ thống Ngân hàng thương mại rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên trường quốc tế, tận dụng tối đa các cơ hội và vượt qua những thách thức mà hội nhập kinh tế mang lại. Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là hoạt động chính, nó thường chiếm một tỷ trọng lớn trong các danh mục tài sản của ngân hàng. Do vậy, rủi ro tín dụng cũng là rủi ro chính của ngân hàng. Sự mất mát vốn vay và thu nhập do vô số các nguyên nhân khác nhau chính là những rủi ro ngân hàng thường gặp phải khi cho vay. Cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng, sẽ góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập của nước ta. Việc nghiên cứu và tìm kiếm các biện pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng là mục tiêu hàng đầu mà các ngân hàng phải quan tâm. Xuất phát từ những cơ sở trên cũng như các kết quả quan sát học hỏi từ thực tiễn hoạt động tại Ngân hàng TMCP Hằng Hải Kim Mã, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Hà Nội” để đi sâu nghiên cứu. Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro cho vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Hà Nội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC